top of page

 ​제 2회 로얄발레스쿨 오디션 합격자 명단

글쓴이  운영자   등록일 2021-05-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

김채은 (논현불쇼이발레아카데미 / 만14세) - 런던 White Lodge 입학허가 <(장학금 수혜)>

bottom of page